Det är med ett stort intresse för att få verksamheter att utvecklas i rätt riktning som jag bidrar med ett stort engagemang i rollen som projektledare och kommunikationsstrateg.

Vad vi gör...

Projektledning

Att arbeta i projektform är mer regel än undantag inom organisation idag.

Jag stöttar företag med projektledning där behovet finns av att få kompetens utifrån. Kanske finns inte resurserna internt eller så finns en önskan av att få en projektledare som inte är knuten till linjeorganisationen.  

Som diplomerad projektledare anpassar jag projekmetodiken utifrån det specifika projektet jag går in i. Jag bidrar med med struktur, ett stort engagemang och nyfikenhet. Jag har arbetat i projekt till och från under nära 15 års tid inom bland annat iinterkommunikation och utbildning.

 

Internkommunikation

Kommunikation löser inte alla problem. Men det är ett effektivt verktyg för att nå framgång. Speciellt när det gäller den interna kommunikationen till medarbetarna. 

De företag och organisationer som är framgångsrika i att kommunicera internt tenderar att ha bättre affärsresultat än de som inte är lika framgångsrika. Nyckeln heter engagemang bland medarbetarna och ett verktyg för att nå dit är just kommunikation.

Jag kan hjälpa er att göra en nulägesanalys av kommunikationen. Genom detta får vi fram faktorer som påverkar engagemanget och viljan hos medarbetarna att bidra till att driva utvecklingen framåt. Detta gör det möjligt att se vilka insatser som gör störst nytta. 

Copy

Kommunikation handlar inte om att nå ut – utan om att nå in. För att lyckas få den effekt som du vill krävs i grunden tre delar - ett mål, konkreta budskap och mottagaren i fokus. 

Mina uppdrag inom text handlar om det mesta - från texter för en säljbroschyr till en artikel i Dagens Industri. 

Ibland får jag i uppgift att fräscha till befintliga texter på en hemsida, för att anpassa den bättre till övrig kommunikation från företaget. Inga uppdrag är för stora eller för små.

... och en del av vad vi gjort

Kontakt

Med över femton års erfarenhet som projektledare, informationschef och PR-strateg har jag ett stort intresse för att få organisationer att utvecklas och nå sina mål.

Min kompetens och erfarenhet har jag samlat i Jenny Sörling Kommunikation AB.

Mina uppdrag sträcker sig från att utföra enstaka uppdrag till att vara ett kontinuerligt stöd för företag. Det kan handla om projektledning under flera års tid, rådgivning kring interkommunikation eller nyhetsartiklar. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Jenny Sörling

jenny@skommunikation.se
070-627 87 00

Några av kunderna