Jag är övertygad om att bra kommunikation leder till framgång. Därför arbetar jag med att hjälpa företag att använda kommunikation som ett verktyg för att nå dit dom vill.

Genom att se och använda kommunikation som ett strategiskt verkyg kan såväl resultat som organisationer och människor utvecklas.

Det är utgångspunkten för S kommunikation.

Vad vi gör...

Internkommunikation

Kommunikation löser inte alla problem. Men det är ett effektivt verktyg för att nå framgång. Speciellt när det gäller den interna kommunikationen till medarbetarna. 

De företag och organisationer som är framgångsrika i att kommunicera internt tenderar att ha bättre affärsresultat än de som inte är lika framgångsrika. Nyckeln heter engagemang bland medarbetarna och ett verktyg för att nå dit är just kommunikation.

Jag kan hjälpa er att göra en nulägesanalys av kommunikationen. Genom detta får vi fram faktorer som påverkar engagemanget och viljan hos medarbetarna att bidra till att driva utvecklingen framåt. Detta gör det möjligt att se vilka insatser som gör störst nytta. 

Copy

Kommunikation handlar inte om att nå ut – utan om att nå in. För att lyckas få den effekt som du vill krävs i grunden tre delar - ett mål, konkreta budskap och mottagaren i fokus. 

Mina uppdrag inom text handlar om det mesta - från texter för en säljbroschyr till en artikel i Dagens Industri. 

Ibland får jag i uppgift att fräscha till befintliga texter på en hemsida, för att anpassa den bättre till övrig kommunikation från företaget. Inga uppdrag är för stora eller för små.  

Utbildning & stöd

Har ni behov av att får mer kunskap själva inom kommunikationsområdet? Eller kanske är det så att tiden inte räcker till utan det behövs mer resurser på plats?

Utbildningar i projektkommunikation, seminarier om kommunikativt ledarskarp eller projekledning inom intern kommunikation är uppdrag som jag genomfört. 

... och en del av vad vi gjort

RISE

Projektledning, strategiarbete för internkommunikation, projektkommunikation och textproduktion.

Pemco Energi

Planering och produktion av pressmeddelanden och artiklar. 

Mind Construction

Framtagning av ny hemsida, löpande produktion av marknadsmaterial så som annonser, skyltar och utskick.

Promas

Projektledning och produktion  av nyhetsbrev.

Coompanion

Text till broschyren Med fokus på affären.

Rörmontage

Produktion och utskick av pressmeddelande från Rörmontage i Borås.
 

Uppdragshuset

Produktion av artikel för Passion for Business och bilaga till Dagens Industri. 

Hälsohuset

För Hälsohuset i Sätila består uppdraget i att ansvara för kontinuerlig uppdatering av hemsidan, producera affischer/utskick, skriva nyhetsbrev och uppdatera deras sida på Facebook. 

Kontakt

Med över tio års erfarenhet, bland annat som PR-strateg, informationschef och projektkommunikatör, vet jag att kommunikation kan påverka resultat i positiv riktning, bidra till att utveckla organisationer och stärka individer i deras roller.

Mina uppdrag sträcker sig från att utföra enstaka kommunikationsuppdrag till att vara ett kontinuerligt stöd för företag. Det kan handla om texter till en ny hemsida, kommunikationsplanering för ett projekt eller rådgivning kring interkommunikation.

Jenny Sörling

jenny@skommunikation.se
0706-278700

Några av kunderna